PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Juliana Nails
“GIVEAWAY!”

Članak 1

ORGANIZATOR

 Nagradni natječaj priređuje i organizira Juliana Nails d.o.o, Avenija Dubrava 82, Zagreb, OIB: 31389538793, u daljnjem tekstu: Organizator

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

 Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi

01.02.2021. i trajati će do 08.02.2021. 00:00, a odnosi se na cijelo područje Republike

Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook i Instagram stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 Nagradni natječaj ima 2 nagrade, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog

natječaja. 

DETALJI NAGRADE

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

 Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u

Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook i Instagram osim

članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu

Organizatora napraviti sljedeće:

  1. 1. Dovršiti rečenicu: 

    Za mene VALENTINOVO znači…

    2. Označiti prijateljicu u komentaru koje bi ovo darivanje zanimalo i koje bi voljele sudjelovati te ih pozvati da se učlane u našu grupu #lakojetomozesvako

    3. Ukoliko radite Same trajni lak ili želite naučiti, učlaniti se u našu grupu #lakojetomozesvako kako bi svakodnevno bile upućene u najnovije trendove dizajna i manikura!

  2.  4. Označite stranicu Juliana Nails Hrvatska sa sviđa mi se, i ako vam nije teško zapratite @juliana_nails_hrvatska na Instagramu, jer budite sigurne da NEĆETE POŽALITI!
    U obzir će doći svi sudionici do 01.02.2021. 00:00.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir

brojeva, kao što je random.org. Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg

korisnik nema nikakav utjecaj.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti

nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o

nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru

potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade,

dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i

preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili

drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i

obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici

nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom

materijalu bez naknade.

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno javno 25.1.2021. na službenoj

Facebook stranici i Instagram profilu Organizatora 

Članak 12

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI 

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je

dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem

zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju

roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne

daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja,

a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom

sudioniku.

Članak 15

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u

Zagrebu.

Članak 16

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije

odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne

igre biti obaviješteni putem službene Facebook i Instagram stranice Organizatora.

Članak 17

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti

pravovremeno obaviješteni.

Članak 18

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i Instagramom, Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog

natječaja, dajete tvrtki Juliana Nails d.o.o, a ne Facebooku / Instagramu.

Napominjemo, Facebook je javni prostor i

objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako

samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav

sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno

te Juliana Nails d.o.o ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem

takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo

kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo

koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom

objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog

sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i

bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Zagreb, .01.02.2021.

Organizator

Juliana Nails d.o.o