Juliana Nails Tim

Igor-Zebec.jpg
IGOR ZEBEC

VODITELJ VELEPRODAJE I IZVOZA

igor@juliana-nails.com 
+385 1 7898 921
+385 91 720 4550

Marija-Kraljić.jpg
MARIJA KRALJIĆ

RAČUNOVODSTVO

office.croatia@juliana-nails.com 
+385 1 7898 922 
+43 463 723 555 44

Ivanka-Bilić.jpg
IVANKA BILIĆ​

IZVOZ I NABAVA

Naš tim
CINDY VARGAS

EDUKATOR

+385 1 4577 213

Naš tim
IVANA ŠIMUNEC-GEDALJA

EDUKATOR I EDITOR

Naš tim
MATEA BABIĆ

VODITELJ PRODAJE

andrija
ANDRIJA BELEC

ASISTENT

office-assistant@juliana-nails.com
+385 1 5558 639 
+43 463 723 555 44

SANDRA DIMIĆ

GRAFIČKI DIZAJNER