Influenceri

U današnjoj je svakodnevici nemoguće izbjeći riječ influencer.

U ne tako dalekoj prošlosti ljudi su se smijali onima koji hodaju po gradu i pričaju u kameru, fotkaju hranu, ne idu na kavu bez objavljivanja gdje se nalaze i onima s mnogim drugim tada još uvijek nepojmljivim osobinama.

Nekad su to bile isključivo poznate ličnosti poput sportaša, glumaca, pjevača… Međutim, društvene su mreže preoblikovale toliko aspekata naših života pa se i tržište takozvanih influencera okrenulo za 180 stupnjeva.

Tko su Influenceri?

Influencer je osoba koja ima utjecaj na druge ljude i time može djelovati na njihova stajališta i viđenja raznih stvari.

Influenceri

S marketinškog je stajališta važno reći da influenceri imaju moć utjecati na odluke drugih kupaca tj. na ljude koji ih prate. Isto tako možemo reći da je influencer individualac koji je praćen u određenoj niši kojom se bavi. 

Influenceri

Razina praćenosti određenog influencera ovisi o više faktora, a najvažniji su popularnost niše kojom se bavi i jezik kojim govori.

Svako tržište ima svoje prednosti i mane. Influencer u Hrvatskoj ima manju konkurenciju i lakše će se probiti od influencera u svijetu, ali zato svjetski influencer, koji svoj sadržaj bazira na engleskom jeziku, može doprijeti do većeg broja ljudi.

Influenceri imaju utjecaj na svoje pratitelje i zato im razni brendovi prilaze kako bi njihov proizvod ili usluga bili vidljivi što većem broju potencijalnih kupaca.

Neki influenceri imaju ugovore s tvrtkama i glavni im je cilj prodati, dok neki drugi “paze” na svoje pratitelje i sponzoriraju samo proizvode kojima se koriste i u koje vjeruju.

Na nama, pratiteljima, je da odlučimo tko je kakav.