Impressum

Juliana Nails d.o.o.

Avenija Dubrava 82,
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 31389538793

T. +385 1 7898 922
T. +385 1 7898 923
E-Mail: office.croatia@juliana-nails.com

Temeljni kapital: 2.820.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.
Članovi uprave: Igor Zebec, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
Žiro račun: otvoren kod OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar
IBAN: HR7724070001100644669
SWIFT CODE : OTPVHR2X