Freze i nastavci

Freze 6

Priprema i odstranjivanje kožice

Priprema i odstranjivanje kožice 5

Freze i nastavci

Gel lak/Trajni lak 4

Freze i nastavci

Gel nastavci 20

Freze i nastavci

Akril nastavci 12

Set nastavaka za frezu

Set nastavaka za frezu 7

Pribor

Pribor 3

Nastavak za brusne valjke

Nastavci za brusne valjke 4